HU HU

Zásady ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov akýchkoľvek fyzických osôb, ktorých údaje v rámci plnenia svojich zákonných úloh spracúva.

V súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“)

Spoločnosť GoSlovakia s.r.o. pristupuje k osobným údajom, získaným od neregistrovaných a registrovaných používateľov portálu a mobilnej aplikácie GoSlovakia zodpovedne a zároveň si vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach o ochrane osobných údajov: