CZ CZ

Hrad Buchlov - jeden z nejstarších a nejmohutnějších královských hradů

Redakce

0 hodnocení
Asi 3 kilometry severozápadně od Buchlovic stojí na vysokém kopci zdaleka viditelný a majestátný hrad Buchlov. Hrad je ukázkou středověké pevnostní architektury a hradní interiéry dokumentují vývoj bytové kultury od 15. do 19. století.

Počátky hradu se datují do 1. poloviny 13. století. Byl založen českým králem jako strategicky obranná pevnost a správní středisko se soudní pravomocí tzv. loveckým právem. Do návštěvnického okruhu jsou zahrnuty gotické, renesanční a barokní místnosti s expozicí životního stylu majitelů hradu od 14. do 19. století; ze sbírek vyniká rozsáhlá kolekce středověkých deskových maleb, pozoruhodná barokní rodová galerie, zbrojnice, knihovna, přírodovědné sbírky cestovatelů a přírodovědců Leopolda a Bedřicha Berchtoldových či poněkud tajuplná egyptská mumie. Prohlídka hradu je ukončena návštěvou rozhledny. Návštěvu hradu je možno spojit s prohlídkou hrobky majitelů v nedaleké kapli sv. Barbory.

Zdroj: Kudy z nudy (11.6.2020)

Na Buchlově si můžete vybrat z mnoha možných prohlídek: Areál hradu Buchlova - bez průvodce, I. a II. hradní nádvoří, tematické výstavy ve vstupní místnosti. Buchlov v proměnách času - s průvodcem, černá kuchyně, zbrojnice, knihovna, gotické a renesanční prostory, přírodovědecké sbírky a rodinné muzeum Berchtoldů, egyptologické sbírky, vyhlídková věž. Muzeum hrabat Berchtoldů - s průvodcem, zbrojnice, přírodovědecké sbírky a rodinné muzeum Berchtoldů, egyptologické sbírky, vyhlídková věž. Vyhlídka do kraje - s průvodcem, vyhlídková věž. S pastelkami po hrad Buchlov - dětský okruh s průvodcem a doprovodem. Divadelní pohádka + dětský okruh - neděle v červenci a srpnu. Po schodišti ke hvězdám - s průvodcem, noční výstup na věž, nutná rezervace předem, červen – srpen.

Zdroj: Kudy z nudy (11.6.2020)

Jinak nepřístupný hradní parkán a další prostory můžete v rámci speciálního prohlídkového okruhu s názvem Buchlovská spirála. Na trase se vydáte po stopách stavebního vývoje hradu, do kterého zasáhly i požáry či dobyvatelé. Tato prohlídková trasa je výběrová, limitovaná počtem osob a je určena především pro zájemce o poznání středověké architektury a dějin historických staveb. Průvodcem je odborný pracovník NPÚ, ÚOP Kroměříž.

Zdroj: Kudy z nudy (11.6.2020)

Zrestaurované antependium
Na hlavní prohlídkovou trasu hradu Buchlova se vrátila přední ozdobná část oltáře z 15. století - antependium z kozinkové usně. Po kompletním zrestaurování je k vidění od začátku května 2018 v hradební kapli. Gotické antependium o rozměrech 80 x 190 centimetrů se skládá ze tří částí: dvě jsou boční, na kterých jsou ornamenty v červené a zelené barvě vykládané stříbrem. Uprostřed je oválný medailon s motivem svatého Petra.

Zdroj: Kudy z nudy (11.6.2020)

Historie hradu Buchova
Nejstarší část hradu tvořily obranné věže s obytným palácem a kaplí. Kaple byla vystavěna v 80. letech 13. století pražskou kamenickou hutí po vzoru St. Chapelle - královského hradu v Paříži. I když byl hrad v trvalém majetku krále až do 16. století, byl často dáván do zástavy šlechtickým rodům. Na konci 15. století jej vlastnili páni z Cimburka, za kterých byl vystavěn v pozdně gotickém slohu reprezentační rytířský sál. V roce 1511 přechází hrad do soukromého držení.

Od 16. do 18. století se v jeho vlastnictví vystřídaly moravské rody pánů se Žerotína, ze Zástřizl a Petřvaldu. Na Buchlově probíhaly stavební úpravy ještě v duchu renesance a baroka. Avšak již v roce 1701 byl dostavěn zámek v Buchlovicích, do kterého se majitelé přestěhovali natrvalo až v roce 1751. Posledními držiteli Buchlova se stali v roce 1800 hrabata Berchtoldové z Uherčic. Zásluhou dvou nevlastních bratrů, osvícenců, dr. Leopolda I. Berchtolda a dr. Bedřicha Berchtolda vzniklo v prostorách hradu rodinné muzeum, které bylo již v polovině 19. století zpřístupněno veřejnosti.

Zdroj: Kudy z nudy (11.6.2020)
sdílet na
Zpracoval: Redakce
Aktualizováno dne: 11.6.2020
Zdroj: Kudy z nudy